proza
“Ono što mi nije rekao, jeste da nekada na neadresirana pisma, neko pošalje odgovor...”
autor: Dino Murić