Tranzitni Merkur u konjunkciji sa Uranom 08.maja 2019.godine

astrologija

U rimskoj mitologiji, Merkur je doveden u vezu sa grčkim bogom Hermesom i germanskim Wotanom Predstavlja glasnika bogova, i boga trgovine i profita. Njegovo ime se vezuje za latinsku reč merx ("roba"). Prema njegovim najranijim oblicima, povezan je sa etrušćanskim bogom Turmsom, ali većina njegovih karakteristika i mitova su pozajmljeni iz grčke mitologije, a odnosi se na Hermesa.

Merkur simbolizuje razum, intelekt, moć rasudjivanja, veštinu govora, pokreta pisanja, izražavanje, trgovinu, puteve, rodjake, decu, komšije, banke, škole, učenje, saobraćaj i posredovanje. Primarna funkcija Merkura je razmišljanje i koordinacija.  Merkur je zaslužan za brzu percepciju, mentalnu fleksibilnost i uopšteno moć prilagođavanja. On ukazuje na intelektualni i mentalani razvoj.
Merkur vlada analitičkom inteligencijom (za razliku od Jupitera koji simbolizuje kreativnu inteligenciju). Sam termin Inteligencija predstavlja mentalnu karakteristiku koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz iskustva, prilagodljivost na nove situacije, razumevanja i korištenja apstraktnih pojmova, i korišćenja znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže stereotipnonagonsko ponašanje, niti učenjem stečene navike, veštine i znanja. Merkur simbolizuje dalje i čulo mirisa. On predstavlja i novac i trgovinu (platni promet). Potpomaže i razmeni ideja i slobodi u komunikaciji. Dakle, Merkur opisuje i način na koji se informišemo, i povezujemo stvari, pa i kako se uključujemo u neku ulicu ili na neki put. Vlada i svim lančanim reakcijama, pa i lančanim sudarima.


Sutra, 08.maja 2019.godine, tranzitni Merkur će doći do konjunkcije prema Uranu u znaku Bika.

Ovaj aspekt stimuliše naše razmišljanje, dodajući uzbuđenje svim interakcijama – misaonim i verbalnim, te unosi nemir u dnevnim rutinskim poslovima.
Ukazuje na neophodnost obuzdavanja užurbanosti i plahovitosti, jer u ovom trenutku i najmanji povod, može pokrenuti seriju odluka, koje će biti dobre samo u početku. Postojaće trenuci kada će vam genijalne ideje same і iznenada dolaziti. Sada je vreme i za originalna rešenja za probleme. Privlačiće vas nove і neobične ideje, kojima ćete se rado і priklanjati. Izbegavaćete rutinu і ponavljanje. I, važnije od svega, bićete jako usresređeni na budućnost.

Recimo, ako želite da promenite posao, tokom maja, se možete "istrčati pred rudu" i napraviti promenu koja će samo u početku biti dobra. Na kraju, za mesec dva, možete uvideti grešku.
Tokom ovog perioda ipak, možete da reagujete na najbrži način і zauzmete ispravan stav, ali samo na misaonom planu. Ne zaboravite, ovo je pravo vreme za bilo koju vrstu mentalnog ili kreativnog rad koji zahteva originalnost. Neplanirane vesti mogu sada doći, iako ih ne čekate, pa sa njima i stres – nekom pozitivan, nekom negativan.
Rutinsko proučavanje i koncentracija će se druge strane verovatno biti ometeni. Ukoliko koristite mašine na poslu, budite pažljivi. Koncentrišite se u saobraćaju. Kompjuteri, elektronika i uređaji sada se mogu kvariti.