Formula savršene lepote

lepota

Mnogim ljudima je teško da definišu lepo. Iako se individualne generalije o stvarima kao što su frizura i boja očiju mogu razlikovati, pojam lepog se menja tokom vremena, uz zadržavanje istog modela osnovne forme - princip proporcija ili simetrija lica.
Ako počnemo da nabrajamo, najvažnije je znati: nosna kost osobe treba da bude nešto duža od širine prostora između očiju, a nos ne sme da se približi suviše iznad vrha usta. Rubovi usana bi trebali biti u ravni sa zenicama, a usne ne bi trebale biti veličine i oblika zatvorenog kapka.

Formula savršenstva je zapravo slična onoj koju umetnici koriste za crtanje portreta - ovalno lice sa okruglom bradom i glatka, čista koža su ideal.Svaki vremenski period i generacija imaju svoju definiciju kako izgleda savršeno lice i telo.
Na primer, ranih tridesetih godina, dužina lica trebala je biti jednaka dužini od tri nosa, širina između očiju je bila ravna jednom oku, gornje i donje usna su trebale biti iste širine, a obrve simetrične oblika nozdrva. Prostor od donjeg kapka do gornjeg kapka, je morao biti isti kao i prostor između gornjeg kapka i obrve, a obrve su počinjale na istoj liniji kao i ugao oka koji je najbliži nosu. Širina lica je preko obraza morala biti jednaka dvema dužinama nosa.
Recimo, 1933.godine, glumica Sylvia Sidney bila je pravi predstavnik idealne lepote.  

Karakteristike kao što su mali nos, pune usne i velike oči su i danas preferirane. Glatka, čista koža uvek doprinosi lepoti.

Iako ste u iskušenju da se premeravate u ogledalu kako bi videli koliko ste simetrični po svim pravilima, pričekajte na trenutak.
Opšti izraz zadovoljstva i ženstvenosti na vašem licu je ipak važniji od prisustva bilo koje specifične kalkulacije.