Naslovna Zanimljivosti Car Dušan Silni pravi jezero Svrčin

Car Dušan Silni pravi jezero Svrčin

 

Proleće je, početak aprila 1346. godine. Prošlo je šest meseci od kako je vojska srpskog cara Stefana Uroša IV Silnog osvojila tvrdi grad Ser i od kako se on proglasio za cara Srba i Grka. Proćiće i dve nedelje, od tada kada je veliki državni sabor u Skoplju, gde se skupljaju svi važni ljudi Srba , proglasio ovog velikog vojskovođu za cara.

 

Gustom i olistalom šumom prolama se topot desetak konja, čiji jahači u finim pancirima, purpuru i svili, idu sa mačevima za pojasevima i stegovima u rukama. Na njima se vijore dvoglavi orlovi i krstovi sa četiri ognjila. Jurišaju šumskom stazom jedan pored drugog i prate čoveka koji nezaustavljivo juri napred. Najednom, predvodnik stiže na kraj olistale šume i pred njim se stvori pogled na jezero, ostrvo u jezeru i dvorac na ostrvu.

 

“Kakav bajkovit prizor” reče on.  Osvrnuo se i video još nekoliko dvoraca oko vodene površine. Duboko udahne, ispunjen ponosom i potera svog konja još brže a sa njim i svoju pratnju. Čovek koji juri je glavom i bradom bio car Dušan, a njegova pratnja nemačka Alemanska garda, ispred koje je išao vitez Palman. Kako se kasnije govorilo, jezero Svrčin je bilo veštačko jezero i napravljeno je po unapred napravljenom planu. Bili su tu smešteni najraskošniji i važni dvorci kraljevine Nemanjića, Pauni i Štimlje na obalama, Svrčin na ostrvu i Nerodimlje, zapadno od njega. Nijedan dvorac nije bio utvrđen, a car bi se tu uvek sklanjao u slučaju opasnosti. Car Dušan Silni je od ovog jezera napravio kasnije i ribnjak a rečice koje su se u njega ulivale su pokretale brojne vodenice.

Nešto južnije od mesta na kome se nalazilo ovo važno jezero, danas se nalazi Uroševac, pošto je katastrofalni zemljotres u 16.veku doveo do isticanja vode. Bila je to voda koja je bila spomenik naše nekadašnje genijalnosti i naprednosti. Jedan od poduhvata kojim se car ponosio bio je i čuveni vinovod od “Goleme Hoče” kojim je vinom snabdeven drugi veliki i važan dvor cara Dušana, dvor u Prizrenu.

.

iz iste rubrike