svet


„Onima koji su spasili svet“
ČERNOBILJSKI LIKVIDATORI – BIOROBOTI